Kakovost

You are here

S sprejetjem enotne evropske Direktive o gradbenih proizvodih  veljajo v celotni Evropski uniji enotni postopki določevanja skladnosti gradbenih proizvodov. Na podlagi uredbe proizvajalci gradbenih proizvodov lahko svoje blago tržimo v skupnem evropskem trgu, z uporabo oznake CE za potrjevanje verodostojnosti deklarirane učinkovitosti proizvoda.

Družba Stavbar IGM ima vzpostavljen sistem kontrole proizvodnje, ki stalno nadzira, ocenjuje in vrednoti kvaliteto. V skladu z zahtevami standardov ima s strani priglašenih certifikacijskih organov certificirano kontrolo proizvodnje in pridobljene certifikate kontrole proizvodnje.

Proizvodi Stavbar IGM izpolnjujejo zahteve za gradbene proizvode, ki so določene v harmoniziranih tehničnih specifikacijah in sicer:

 • SIST EN 206-1 in 1026 za betone,
 • SIST EN 771-3 za betonske zidake,
 • SIST EN 1338 za betonske tlakovce,
 • SIST EN 1340 za betonske robnike,
 • SIST EN 1339 za betonske plošče,
 • SIST EN 1916 za betonske in armirano betonske cevi,
 • SIST EN 1917 za vstopne in revizijske jaške,
 • SIST EN 858-1 za ločevalnike lahkih tekočin,
 • SIST EN 12620 za agregat za beton,
 • SIST EN 13043 za agregat za bitumenske zmesi.
 • SIST EN 13242 - Agregat za nevezane in hidravlično vezane materiale (po domače tampon)
 • SIST EN 13225 – Montažni betonski izdelki – linijski konstrukcijski elementi
 • SIST EN 14388 – Protihrupne ovire

Zagotavljemo visok standard kakovosti, ki ga vzdržujemo z izvajanjem obsežnega in doslednega sistema kakovosti. Imamo lasten priskuševalni laboratorij, ki izpolnjuje stroge zahteve standarda SIST EN ISO/EC 17025, kakovost proizvodov pa je redno kontrolirana tudi v akreditiranih inštitucijah v državi.