Kanalizacijski sistemi

You are here

Sodobni betonski kanalizacijski sistemi (K-sistem), so proizvedeni v skladu z najzahtevnejšimi evropskimi standardi. Proizvajamo vodotesne betonske in armiranobetonske debelostenske cevi in jaške z integriranim gumijastim tesnilom in daljšo življenjsko dobo (80 do 100 let).

Kanalizacijske sisteme Stavbar IGM odlikujejo številne prednosti: hitro in enostavno polaganje, visoka temenska nosilnost, gibljivi spoji, posebno gladka obdelava notranjih sten, ki zagotavlja veliko transportno sposobnost cevovoda, kompatibilnost z drugimi sistemi in materiali ter enostavno in poceni vzdrževanje.

Prednosti betonskih cevi Kanalizacija - komercialni katalog Tehnični kanalizacijski sistemi