Liti betonski izdelki

You are here

Med proizvodni program litih betonskih izdelkov uvrščamo betonske varnostne ograje (BVO), ograjne elemente, jaške, mulde in kanalete, hlevske gredice, silose, vinogradniške stebričke in cvetlična korita.

Katalog litih betonskih izdelkov

Mulde in kanalete

Mulde se uporabljajo za zbiranje površinskih voda. Izdelujemo jih v dolžini 0,5 m....

Jaški

Ponujamo vam različne montažne armirano betonske elemente, s pomočjo katerih lahko...

Hlevske gredice

Betonske hlevske gredice so namenjene izdelavi tal v sodobnih hlevih. Oblikovane so...

Cvetlična korita

Cvetlična korita so pravokotne oblike, z reliefno zunanjo površino. Izdelujemo jih v...

Betonske varnostne ograje (BVO)

Namenjene so varnosti in zaščiti udeležencev v prometu na avtocestah ter vseh...