Lovilci olj in maščob

You are here

Lovilci olja in maščob Stavbar IGM sodijo med sodobne sisteme zaščite in varovanja voda in predstavljajo optimalno rešitev za prečiščevanje odpadnih voda. Premišljena konstrukcija, kvalitetna izvedba in skrbna montaža so zagotovilo, da bodo mejne vrednosti parametrov za izpust odpadnih voda v skladu s standardi.

 

Lovilci olj in maščob ( - 1.3MB)

Lovilci olj

Odvodnjavanje površinske ali odpadne vode, onesnažene z ogljikovodiki oz. lahkimi...

Lovilci maščob

zločanje maščob živalskega in razstlinskeg izvora iz odpadnih voda pred izpustom...