O podjetju

You are here

O nas...

Naša družba je proizvajalec betonske galanterije (vibroprešani izdelki, vinogradniški koli, kanalete, mulde..), armiranih in prednapetih betonskih montažnih elementov (linijski konstrukcijski elementi, plošče, hlevske gredice, PHO ograje…..) in kanalizacijskih sistemov...

Vsi izdelki so proizvedeni z veliko mero znanja, s pomočjo sodobne tehnologije ter z namenom enostavne, kvalitetne in trajne rešitve problemov, ki se pojavljajo pri gradnji in vzdrževanju objektov ter bivalnega okolja.

Marljivost in zavzetost delavcev ter strokovna usposobljenost so skupaj z ustrezno tehnologijo garancija za vrhunsko kakovost proizvodov; tehnološki napredek, inovativnost in zadovoljstvo kupcev pa so le tri od osnov, na katerih družba Pomgrad d.d. DE Stavbar gradi prihodnost in stabilnost podjetja ter povečuje zaupanje uporabnikov.

Vizija podjetja je usmerjena v razvoj in v vedno višjo kakovost izdelkov in storitev. V odnosu do konkurence želimo biti boljši. Kupcem želimo ponuditi boljšo kakovost za konkurenčno ceno ali pri isti kakovosti ponuditi privlačnejšo ceno. Ob hitrem zaznavanju in odzivanju na potrebe in želje kupcev se trudimo biti fleksibilni, aktualni in vedno tam, kjer nas kupci potrebujejo.

Zavedamo se, da lahko le s strokovno usposobljenostjo zaposlenih ter s stalnim vlaganjem v izboljševanje tehnologije zadovoljimo zahteve trga in dosežemo zadovoljstvo kupcev.

Osnovni podatki

naziv   podjetja Pomgrad d.d.  - DE STAVBAR
skrajšano ime Pomgrad d.d.  - DE STAVBAR
sedež podjetja Miklavška cesta 40, 2311 Hoče - Spodnje Hoče
poštni naslov Miklavška cesta 40, 2311 Hoče - Spodnje Hoče
spletni naslov www.stavbar-igm.si
E-pošta info@stavbar-igm.si
telefon +386 (0)2 613 0 760
fax +386 (0)2 613 0 771
matična številka 5459001
ID številka za DDV SI4802794
TRR SKB d.d.     SI56 0312 5100 7981 553
  NLB d.d.     SI56 0234 0001 1994 045