Protihrupne ograje

You are here

Protihrupne ograje (PHO) podjetja Stavbar IGM zagotavljajo visoko stopnjo zaščite pred negativnimi vplivi hrupa iz okolja. Proizvedene so po licenci podjetja Liadur®, katero ima več kot 25 let izkušenj s proizvodnjo tovrstne ograje ter ima mnogo referenčnih objektov v Nemčiji, Avstriji in na Češkem.

Konstrukcije za zaščito pred hrupom (ZPH) Liadur Stavbar IGM so proizvedene v skladu z evropskimi standardi in ustrezajo vsem kriterijem za absorpcijo po ZTV Lsw 88 in EN 1793-1, izolativnost EN 1793-2, ZTV LSW 88 ter smernicam za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom (DARS 2003) in imajo pridobljene vse potrebne certifikate.

Konstrukcije ZPH Liadur Stavbar IGM predstavljajo sistem visoko učinkovitih betonskih protihrupnih dvoslojnih panelov, ki so narejeni iz nosilnega betonskega sloja in zvočno absorbirajočega sloja iz lahkega betona. Absorpcijski sloj iz lahkega betona se na panelu lahko pojavlja enostransko ali obojestransko.

Celoten sistem je poleg protihrupnih panelov sestavljen še iz betonskih ali kovinskih stebrov, parapetnih gred in točkovnih temeljev. Zasnovan je tako, da ga je mogoče prilagajati višinskim razlikam na terenu, prav tako pa je možna vgradnja panelov pod kotom.

Zvočna absorbcija in izolativnost

Sistem ima visoko sposobnost absorpcije in je izdelan iz Liapor®ekspandirane gline s premerom zrn 2-4 mm. Visoko absorpcijske lastnosti so dosežene s porozno strukturo materiala in porozno površino absorpcijskega sloja. Splošno velja, da večja kot je absorpcijska površina, večja je stopnja absorpcije. Protihrupne panele Liadur Stavbar IGM je možno izdelati v različnih vzorcih in debelinah, s tem pa je definirana tudi absorpcijska sposobnost panelov, ki zagotavlja do 10 dB zvočne absorbcije. Med klasična profila absorpcijskega sloja spadata enakomerna valjasta in trapezna struktura. Zvočno izolativnost večjo od 45 dB pa zagotavlja nosilni del betonskega panela, debeline 12 cm.

Postopek izdelave

Konstrukcije ZPH Liadur Stavbar IGM so narejene po metodi »sveže na sveže«, kar pomeni, da se neposredno po vgradnji lahkega betona vgradi beton, ki je odporen na mraz in sol, tako da se doseže homogen element. Zaradi istočasne izdelave je spoj med lahkim in nosilnim betonom tako močan, da ni potrebno dodatno sidranje slojev.

Zaključne površine betonskih protihrupnih panelov

Odvisno od zahteve in želje kupca se lahko absorpcijski sloj iz lahkega betona obarva z barvnimi pigmenti, ki se primešajo v betonsko mešanico, ali pa se že postavljena ograja prebarva s specialno barvo za beton. Barve je mogoče izbrati po RAL barvni lestvici. Zaključni sloj hrbtne strani pa je lahko gladek ali »metličen«.

Kaj je Liapor®?

Za izdelavo Liapor® ekspandirane gline se uporablja glina, ki ima enakomerno in drobno razdeljene organske delce. Ta glina se pridobiva z dnevnim kopom, ki se nato skrbno predela in granulira v kroglice, pri čemer ima največji pomen stalna homogenizacija gline za enakomerno strukturo por in kvaliteta končnega produkta. Kroglice gline se dajo v rotirajočo peč, kjer se pri ca. 1200 °C žgejo. Kroglice gline ekspandirajo in tako nastanejo lahke ekspandirane glinene kroglice z jedrom, prepustnim za zrak in višjo tlačno trdnostjo. Tako pridobljena surovina ima visoko mehansko in kemijsko obstojnost. Zrno je odporno tako na kisline kot na luge. Liapor je v ognju postal trdnejši in sam služi kot zaščita pred ognjem. Liapor je negorljiv gradbeni material, ki zadostuje najzahtevnejšemu razredu gorljivosti A1 po DIN 4102. Liapor je prav tako odporen na vlago, mraz in sol. Zaradi teh lastnosti je izredno primeren za izdelavo protihrupnih ograj.

Konstrukcije ZPH Liadur Stavbar IGM in varstvo okolja

Liapor® je izdelan iz čiste gline, ki je naraven in ekološko priporočljiv gradbeni material. Gre torej za produkt, ki je od proizvodnje do recikliranja okolju prijazen in neoporečen.

Prednosti konstrukcij ZPH Liadur Stavbar IGM

Konstrukcije ZPH Liadur Stavbar imajo številne prednosti pred drugimi materiali oziroma konstrukcijami ZPH in sicer:

  • boljša vremenska odpornost,
  • možnost kreativnega prilagajanja videza okolju (velika izbira različnih barv in vzorcev),
  • trajno zagotavljanje estetskega videza,
  • preizkušena tehnologija z mnogimi referenčnimi objekti na železnicah in avtocestah EU,
  • visoka življenjska doba,
  • cenovno ugodna rešitev,
  • protipožarna zaščita in negorljivost, uporabljeni naravni materiali (pesek, cement, ekspandirana glina),
  • velika odpornost na aerodinamične pritiske.

REFERENCE

PHO NA ŽELEŽNIŠKI PROGI DIVAČA - KOPER, količina 6.400 m2, leto izdelave 2009-2010
PHO NA AVTOCESTI ŠEMPETER - VRTOJBA, količina 1.212 m2, leto izdelave 2010
PHO NA KARTING PROGI SLOVENJA VAS, količina 1.200 m2, leto izdelave 2012
PHO NA ŽELEŽNIŠKI PROGI PRAGERSKO - HODOŠ, količina 15.660 m2, leto izdelave 2013-2014
in še več manjših objektov po Sloveniji:
Novo Mesto, Spar Miklavž na Dr. polju, Coma Commerce Maribor,...
 

Navodila

Galerija