Transportni betoni

You are here

Obrat betonarna proizvaja transprtne betone za potrebe gradbene operative in betone za izdelavo betonskih prefabrikatov podjetja Stavbar IGM.

Proizvodni program obsega izdelavo:

  • komercialnih betonov vseh trdnostnih razredov (od C8/10 do C55/65)
  • posebnih betonov za avtocetni program
  • betonov s posebnimi lastnostmi (mikroarmirani betoni, polimerni betoni, višji trdnostni razredi betonov, kemijsko obstojni betoni, vodotesni betoni, betoni, odporni na obrus, krčenje in mraz, betoni za brizganje, malte, cementna stabilizacija, drenažni in filterski betoni ipd.)
  • ostalih betonov po posebnih zahtevah naročnika

Kot pomemben, zanesljiv in upoštevan proizvajalec visoko zmogljivih betonov smo sodelovali in sodelujemo na mnogih pomembnih projektih v državi.